IT-säkerhet

Security

Området nätverkssäkerhet omfattar utformning, konstruktion och drift av nätverksbrandväggar, system för upptäckt av intrång och virusskannrar. Fokus ligger på säker konfiguration och regelbunden övervakning.

I vårt säkerhetslaboratorium undersöker vi virus och skadlig kod och utför kriminaltekniska säkerhetskopior av IT-enheter. Du kan också använda dem som bevis i en domstol.

För dina brandväggar och intrångsdetekteringssystem erbjuder vi oss som ett externt organ som utvärderar dina logguppgifter och utför konfigurationer på ett neutralt sätt och utan någon personlig koppling till dina anställda. Som en extern enhet kontrollerar vi dina anställdas brandväggskonfigurationer och ger ett extra säkerhetslager så att inga oönskade säkerhetshål konfigureras.

Vi hjälper till att utreda och hantera APT-attacker, som inte bara stora företag, utan i allt större utsträckning även små företag och nystartade företag utsätts för.