Värdskap

3d Modern interior of server room

Vi har tillhandahållit hosting sedan 1998 då vi öppnade vårt första datacenter med 8 Windows-servrar, 4 Novell-servrar och en AS/400. Vi har vuxit stadigt sedan dess och är nu en av de största leverantörerna av molntjänster i Europa. Vi levererar hosting som en komplett tjänst: Vi tar hand om driften och administrationen av dina servrar (operativsystem, program, säkerhetskopiering av data, felscenarier) – och du arbetar helt enkelt med dina data.

För närvarande driver vi följande servrar för våra kunder:

– Microsoft Exchange e-postserver
– Microsoft Sharepoint som intra- och extranätlösningar
– Wordpress som CMS och bloggserver
– vTiger CRM-system
– Atlassian Confluence som wiki och dokumentationssystem
– Asterisk VoIP-telefonserver
– LimeSurvey för undersökningar om kundnöjdhet
– Nagios för extern övervakning av dina program och nätverk
– MantisBT som BugTracker
– GLPI, främst för inventering av distribuerade system.
– Spår för planering av arbetsuppgifter

Du bestämmer för varje server om den ska vara tillgänglig endast från intranätet eller om den ska vara öppen för hela världen. Administrationen är naturligtvis endast möjlig i vår säkra miljö, som skyddas av brandväggar och drivs med särskild uppmärksamhet på säkerheten.