Samråd om prislista

Money

Timpris 180,00 €

Våra konsulttjänster faktureras per kvart timme eller del av timme i detaljerade arbetsbeskrivningar. Vi tar inte ut någon avgift för arbetsfri tid, t.ex. kaffepauser, måltider eller informella samtal. Vi tar inte ut någon extra avgift för arbete på kvällar, nätter, söndagar eller helgdagar! Vi tar inte ut någon avgift för restid och resekostnader för alla destinationer i Europa.

Tyska kunder ber att få lägga till den tyska momsen på för närvarande 19 %, alla europeiska kunder med ett giltigt momsregistreringsnummer (och kunder i Schweiz) kommer inte att debiteras moms.