Programmering

Programming

Med fokus på databasprogrammering skapar vi applikationer i Microsoft Access, Visual Basic och VBA enligt dina specifikationer. För datalagring i våra Access- och VB-program föredrar vi i allmänhet Microsoft SQL Server. Projekt med Oracle eller MySQL är naturligtvis också möjliga.

Vi har färdiga gränssnitt för anslutning till Microsoft Outlook (skicka och ta emot poster eller bilagor som e-post, få tillgång till kontakter och kalenderposter), LDAP-kataloger, Microsoft Active Directory, Microsoft SCCM, Blackberry Enterprise Server, VMWare vSphere och olika gateways för fjärråtkomst.

Dessutom skapar vi Outlook-formulär och arbetsflöden med Outlook-formulär, förverkligar och driver plattformsoberoende arbetsflödesapplikationer för projektstyrning för företagsövergripande projekt (t.ex. för att kontrollera ett antal underleverantörer) och tar över utformningen och driften av extranättillämpningar.