Kommunikation

Roundtrip

Meddelanden och mobil kommunikation har alltid varit i fokus för vår verksamhet. Redan 1987 utvecklade vi ett banbrytande kommunikationsprojekt: ett Europaomfattande nätverk av IBM AS/400-system som för första gången gjorde det möjligt för de anställda att kommunicera med varandra via det nya mediet ”e-post”.

Vårt meddelande- och kommunikationserbjudande omfattar Microsoft Exchange i alla versioner, verktyg för virussökning och förebyggande av skräppost samt anslutning till mobila enheter via ActiveSync.

Sedan 1999 har vi erbjudit våra filtreringstjänster som rensar din e-postdataström från skräppost och virus och levererar endast den e-post du vill ha till dina egna e-postservrar och därmed till dina användare. Tack vare vår mångåriga erfarenhet och den stora volym som våra postportaler hanterar varje dag har vi en felupptäckningsgrad på mindre än 0,001 procent.

Sedan 2006 driver vi också en infrastruktur för e-post och chatt för mindre företag och egenföretagare som behöver professionella e-post- och chattfunktioner, men som inte har råd att bygga en egen serverpark. Våra front-end-servrar täcker alla aktuella åtkomstprotokoll (webmail, IMAP4, SSL/TLS, Outlook, ActiveSync) och anpassas regelbundet till den senaste tekniken.